Giften & Legaten Giften & Legaten

Giften en Legaten

Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goededoeleninstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).De Vereniging Nederland – Davos (VND) is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en een gift aan de  VND is dan ook aftrekbaar.

Op de website van de belastingdienst klik hier, heeft u inzicht in het ANBI register en kunt u precies zien dat de Vereniging Nederland-Davos, gevestigd te Gouda (wordt aangepast naar Reeuwijk) een ANBI status heeft.

Wilt u de Vereniging Nederland – Davos opnemen in uw testament of een vast bedrag schenken? Bij uw notaris kunt u de VND benoemen tot erfgenaam. En omdat goede doelen zijn vrijgesteld van belasting en successierechten gaat uw hele gift naar de VND. 
En daar is het welbesteed!

Wilt u ons steunen door een extra gift aan ons over te maken dan kunt u een bedrag overmaken op IBAN NL 38 ABNA 0418530335  t.n.v. Vereniging Nederland – Davos te Reeuwijk.

Wilt u informatie of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat, Monique Rüegg telefoonnummer 0182-585390 of via de e-mail: vnd@wxs.nl.

 

Voorstel nieuwe tekst

Giften en Legaten

 

Bedankt dat u ons wilt steunen met een donatie!

 

Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op IBAN NL 38 ABNA 0418530335  t.n.v. Vereniging Nederland – Davos te Reeuwijk.

Neem contact op met uw notaris indien u de Vereniging Nederland – Davos als begunstigde voor een legaat in uw testament wilt benoemen.

Voor de geldende fiscale vrijstellingen bij giften en legaten verwijzen wij u naar de ANBI informatie op www.belastingdienst.nl

 

Ontvang de nieuwsbrief